Badanie satysfakcji mieszkańców gmin z usług świadczonych przez urzędy gminne drogą elektroniczną


Szanowni Państwo

Celem ankiety jest zbadanie poziomu zadowolenia mieszkańców z usług świadczonych drogą elektroniczną
(tzw. e-usług) przez urząd gminy. Badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki będą prezentowane tylko w zagregowanej formie i posłużą wyłącznie celom naukowo-badawczym

Ankieta składa się z 23 pytań